vision

Syftet med mässan.

Alla aktörer på den lokala marknaden skall lära känna varandra bättre. Genom en mässa där man har möten för utställarna både före och efter mässan kommer kontakter att knytas, affärer att göras, allt för att stärka det lokala näringslivet. Vi vill bidra till en ökad förståelse mellan näringslivet, föreningar, organisationer samt den offentliga sektorn.

Om alla aktörer är delaktiga i olika aktiviteter och träffas i olika möten är vi övertygade om att klimatet mellan aktörerna kommer att bli ännu bättre.

Vi inom Mässgruppen tror mycket på det personliga mötet. En bättre förståelse för varandras roller kommer att skapa ett bättre klimat i lokalsamhället.

Målet är glasklart, att stärka alla aktörer i Härryda kommun.

Vi vill att alla aktörer skall visa för allmänheten vad man kan erbjuda i form av produkter/varor, tjänster samt upplevelser.

Mässan fungerar som ett stort skyltfönster/marknadsplats som visar upp vilka enorma möjligheter det finns i Härryda.

Samma tankar och idéer hade vi inför starten av Kungälvsmässan 2010 Stenungsundsmässan 2019 och nu efter 7 mässor ser vi resultatet där det har knutits kontakter och gjorts affärer mellan utställarna och på mässan mellan utställare och besökare. För varje år ökar mässdeltagandet och vi ser tydligt att kommunerna stärks av detta gemensamma arbete.

Det visar att allmänheten är stolta över att ha en mässa, man får en bra överblick om vad som finns och vad som händer i den kommun där man lever och verkar.

Mässan kommer att arrangeras i Wallenstam Arena.

Montrarna kommer att byggas upp med ett aluminiumsystem inklusive vita väggskivor, svart matta i montrarna och röd matta i gångarna. Det kommer även att finnas ett 10 amp eluttag i montrarna.

Mässan har en egen hemsida där alla utställare har sin logo med länk till den egna hemsidan. Vi informerar kontinuerligt om mässan om vad som kommer att hända under mässdagarna. Gå gärna in på www.harrydamassan.se så får ni en känsla över hur det kommer att se ut.

Ni kan kan även se arbetet med andra kommuner.

www.kungalvsmassan.se
www. stenungsundsmassan.se

Med mässan får alla aktörer möjlighet att ge reklam för sin verksamhet i sociala medier, annonsering i lokaltidningarna med mera.

massgruppen-300x128

Mässgruppen
Christer Andersson
 Telefon: 0702-32 75 70
 info@harrydamassan.se

V. Ståhl Reklamateljé AB

 Telefon: 0733-12 33 40

 

Webben
Glenn Ljunggren
 Telefon: 0707-90 54 85
 glenn.ljunggren@gmail.com

Scanfill-Dusseldorf

Vi bygger mässa!